Welke drempels ervaar jij om collectieve systemen voor duurzaam, circulair (regen)waterbeheer op te zetten en te beheren?

Inschrijving in Cognistreamer is afgelopen!

Huishoudens en individuele bedrijven leveren al de nodige inspanningen om duurzaam met (regen)water om te gaan. Collectieve systemen, zoals een gezamenlijke aanpak op een bedrijventerrein of bij een verkaveling, zouden veel meer potentieel hebben, maar worden te weinig benut.

Welke drempels staan daarvoor in de weg? Welke schakels ontbreken er volgens jou om mogelijkheden van collectief (regen)waterbeheer beter te benutten in zowel een stedelijke context (woonkernen, collectiever woonvormen,…) als op bedrijfsterreinen? Met deze challenge willen we deze drempels zoveel mogelijk in kaart brengen, om daarna gepaste oplossingen uit te werken.

Inspiratie:

Collectieve (regen)waterbeheersysteem zijn voorlopig nog niet in zwang in Vlaanderen. Toch zijn er al enkele inspirerende voorbeelden:

  • Aquafin bereidt momenteel in opdracht van het Vlaams gewest een project voor rond het industriegebied Ravenshout (Tessenderlo-Beringen), dit gebied heeft een oppervlakte van 440 ha, waarvan 230 ha verhard. We schatten dat hier jaarlijks 1,6 miljoen m³ hemelwater kan gebufferd worden. Dit zou een groot deel van de aanwezige bedrijven (die momenteel een vergunde grondwateronttrekking hebben van ca 2 miljoen m³) van water moeten voorzien.


  • Proeftuinen droogte: als minstens drie bedrijven samenwerken om op een duurzame manier (her)gebruik van water in de bedrijfsvoering op te nemen, kunnen ze een projectsubsidie aanvragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij.

      Meer info: https://www.vmm.be/water/projecten/proeftuinen-droogte.


  • Buurwaterkaarten, waarmee watergerelateerde samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd.

      Meer info: https://vito.be/nl/product/multi-site-aanpak.

 
opvang regenwater tervuren.PNG