Bouw mee aan de toekomst van ons lokaal circulair water

De watervoorraden in Vlaanderen komen steeds meer onder druk te staan. Het is voor alle betrokken partijen absoluut noodzakelijk om in de toekomst slimmer en duurzamer met water om te gaan.

Met dit initiatief nodigen Pidpa, De Watergroep en Aquafin jullie uit om mee te werken aan het waterbeleid van morgen. We lanceren hiervoor enkele uitdagingen, met de nadruk op lokaal, circulair water. Op een innovatieplatform kan je deze uitdagingen bekijken, ideeën toevoegen, bijdragen van andere deelnemers becommentariëren,…

Bouw jij mee aan de toekomst van ons lokaal circulair water? Bekijk hieronder de uitdagingen en discussieer mee!

 

De inschrijving via Cognistreamer is afgelopen!

De inschrijving is afgelopen!

We dagen iedereen uit om mee te denken: bedrijven, technologieleveranciers, kennisinstellingen, de onderwijssector, start-ups, non-profit organisaties, sectorgenoten, ...

Via het EY CogniStreamer-platform kan je ideeën toevoegen, bijdragen van andere deelnemers becommentariëren, liken, aanvullen en resultaten evalueren. De hoeveelheid tijd die je hieraan besteedt, bepaal je zelf!

Hoe kunnen we (preventief en kostenefficiënt) decentrale, circulaire watersystemen beheren, monitoren en onderhouden?

WIN_20200701_13_09_02_Pro.jpg

De oplossingen die op de markt zijn om grote industriële installaties op afstand te monitoren en te besturen, zijn te duur voor kleinere circulaire systemen. Daarom zijn we op zoek naar goedkope (en low tech)systemen en -oplossingen om kleine watersystemen op afstand te beheren, te monitoren en te onderhouden op het niveau van de woning, een cluster van woningen, een bedrijf of een buurt.

Inschrijving in Cognistreamer is afgelopen!

Deadline inschrijving:  19 februari 2021!

Doelgroep: bedrijven, technologieleveranciers, kennisinstellingen, de onderwijssector, start-ups, non-profit organisaties, sectorgenoten, ...

Welke drempels ervaar jij om collectieve systemen voor duurzaam, circulair (regen)waterbeheer op te zetten en te beheren?

opvang regenwater tervuren.PNG

Huishoudens en individuele bedrijven leveren al de nodige inspanningen om duurzaam met (regen)water om te gaan. Collectieve systemen, zoals een gezamenlijke aanpak op een bedrijventerrein of bij een verkaveling, zouden veel meer potentieel hebben, maar worden te weinig benut.

In deze challenge gaan we eerst op zoek naar de drempels die bestaan voor zo’n collectieve systemen. Welke obstakels staan in de weg? Daarna gaan we op zoek naar manieren om deze drempels weg te werken!

Inschrijving in Cognistreamer is afgelopen!

Deadline inschrijving: 19 februari 2021!

Doelgroep: bedrijven, bouwpromotoren, gemeentebesturen, kennisinstellingen, de onderwijssector, start-ups, non-profit organisaties, sectorgenoten, ...

 

Waarom deelnemen aan deze wateruitdagingen?

Het is voor de Vlaming vanzelfsprekend dat er water uit de kraan komt. De lage prijs van leidingwater en de perceptie van onbeperkte beschikbaarheid hebben dit idee gevoed.
Nochtans is Vlaanderen een waterschaarste regio.
We moeten de droogteproblematiek ernstig nemen, dat is duidelijk.
Tegelijk moeten rioolbeheerders bijkomende buffering uitbouwen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen en te voorkomen dat de steeds intensere regenbuien tot wateroverlast leiden. Het gebufferde regenwater wordt vertraagd afgevoerd naar de waterloop of geïnfiltreerd. We gebruiken het nog veel te weinig lokaal.
De afnemende beschikbaarheid van water, hoge pieken in het watergebruik en de uitdaging om de kwaliteit te blijven behouden duwen de watersector naar een zoektocht van alternatieve waterbronnen. Lokaal hergebruik van verschillende types water is één van de mogelijke oplossingen.
De uitdagingen zijn groter dan ooit
De opportuniteiten zijn er en het is nu tijd voor actie!

 
opvang regenwater tervuren.PNG

Maak deel uit van de oplossing

WIN_20200701_13_09_02_Pro.jpg

Bouw mee aan de toekomst van water

Zet uw kennis en skills in om stappen te zetten in de grote water uitdaging

droogte 1.jpg

Valoriseer uw product

droogte 3.jpg